Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

Socknar Uppsala län

Socknar Enköpings kommun

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Kyrka Altuna

 

Altuna_kyrka_01

Fotot som används för att illustrera kyrkan är hämtade från Wikipedia med: 

Creative Commons license 3.0

Fotograf: Olof Ekström 2005 


 

ALTUNA KYRKA

 

Raä-nr:

0202-K-0001-01-0000

Upprättat av :

B.Almqvist

Datum:

1999-06-08

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Uppsala

Kommun : 

Enköping

Socken : 

Altuna

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Trögd och Åsunda

Pastorat

Simtuna

Församling :

Altuna

Ort:

Altuna

Ek.karta :

11H6C

Koordinater:

X= 6633850 Y = 1563200

 

 

Mer information

 

»» 

Länk till Wikipedia Altuna kyrka 

 

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Altuna kyrka står på en liten höjd omgiven av en kyrkogård ute på landsbygden ett par mil nordväst om Enköping. En medeltida kyrka har legat alldeles nedanför kullen. År 1678 tillbyggdes den med det s k Creutzska-Cronhielmska gravkoret. Kyrkan och gravkoret revs i samband med att nya kyrkan uppfördes. År 1852 uppbyggdes gravkoret i nyklassisk stil och på medeltidskyrkans ursprungliga plats. Nuvarande kyrkan uppfördes 1850 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Stilen är nyklassicism med inslag av nygotik.

 

De putsade tegelmurarna formar ett enskeppigt kyrkorum med kor och långhus i samma bredd och höjd, en halvrund sakristia i öster och ett högt västtorn med huvudingång. Sidoingångar finns mellan långmurarnas symmetriskt placerade fönster, en i norr i norr och en i söder. Interiören täcks av ett tunnvalv och är mycket välbevarad sedan byggnadstiden. Den enda genomgripande förändringen utgörs av kormålningarna från 1911, utförda av Jöns Truedsson Thulin (Tullin). Målningarna har sin plats ovanför altaruppsatsens relief som har sin plats under en rundbåge och flankeras av pilastrar. Läktaren, predikstolen och den slutna bänkinredningen härrör från byggnadstiden. Intill kyrkans nordöstra hörn och som en fristående byggnad står von Engeströmska gravkoret från 1880-talet.

Boel Almqvist 1999-06-08.

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Nygotik
Nyklassicism
Dominerande stilepok, interiör Nyklassicism
Uppförande, hela kyrkan Arkitekt: J F ÅBOM 1848 - 1849
Byggmästare: C G GUNDBERG 1848 - 1849
Period/år 1848 - 1849
Förändring av kyrkan Period/år 1911

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Torntyp Västtorn
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk, natursten
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Fasadkulör Vit
Färgtyp fasad Kalkfärg
Yttertak form, långhus Sadeltak
Yttertak form, kor Sadeltak
Yttertak form, sakristia HALVKUPOL
Yttertak form, torn Huv med lanternin
Spira
Taktäckning, långhus Kopparplåt
Taktäckning, sakristia Kopparplåt
Golvmaterial, långhus Sten
Golvmaterial, kor LINOLEUM
Golvmaterial, sakristia Trä
Golvmaterial, vapenhus Sten
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Dekorationer int, kor Kalkmålning
Uppvärmning Direktverkande el

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Bänkinredning: 1845 - 1855
Dopfunt: 1275 - 1324
Läktare: 1845 - 1855
Orgel: J VESTERLUND 1939
Org.fasad: 1850
Predikstol: 1845 - 1855

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Dopfunt o 1300.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Gravkor 1880 - 1889
Gravkor 1852
Kyrkstugor
Inhägnader Kallmur
Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Nilsén, Anna: Altuna kyrka. Upplands kyrkor 154. 1972. Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. Utg. Av länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsmuseet och Uppsala stift. 1997.

Reviderat av M EBELING 1993-05-19

 

(Källa 12)


Dokument ändrat 2011-01-06