Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

Socknar Uppsala län

Socknar Enköpings kommun

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Kyrka Bred

 

Bred flygfoto kyrka

Breds kyrka

Bildkälla: Kulturmiljöbild från Riksantikvarieämbetet
Fotograf: Jan Norrman, 1995-08-22

http://www.raa.se/kmb

 

 

breds_kyrka_01

Flygfoto över Breds kyrka, Breds socken, Uppland 1936


 

BREDS KYRKA

 

Raä-nr:

0211-K-0001-01-0000

Upprättat av :

A-K.Ericson

Datum:

1996-06-27

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Uppsala

Kommun : 

Enköping

Socken : 

Bred

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Trögd och Åsunda

Pastorat

Tillinge

Församling :

Bred

Ort:

Bred

Ek.karta :

11H3B

Koordinater:

X= 6618470 Y = 1558820

 

 

Mer information

 

»» 

Information om Breds kyrka, från Sveriges bebyggelse 1947

 

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Breds kyrka ligger en mil nordväst om Enköping på gränsen till Västmanland i en trakt rik på fornlämningar. På samma plats stod en medeltida föregångare till den nya kyrkan. Gamla kyrkan revs då den nuvarande uppfördes 1836-37. Ritningarna utfördes av Fredrik Blom redan 1824. Den långsträckta byggnaden i nyklassisk stil är uppförd i gråsten och spritputsad i vitt med gråfärgad sockel. Kyrkan byggdes från början som en enskeppig, rektangulär sal med kor och långhus i samma höjd och bredd, höga rundbågiga fönster och ett kraftigt torn i väster. Den låga sakristian i öster från 1836-38 ingick ej i Bloms planer. Tornhuven erhöll sin nuvarande överbyggnad i form av en huv med lanternin och spira efter en ombyggnad 1892. Ritningarna utfördes av arkitekten Gustaf Pettersson.

 

För gudstjänstbesökarna finns två portaler, den ena i mittpartiet av långhusets sydmur, den andra i tornets västmur. Taken är klädda med koppar. Interiören har i stort sett samma stilenliga, enkla prägel som då den var nyinredd. Över det höga, ljusa kyrkorummet höjer sig ett segmentvalv. Murarna avslutas upptill av en profilerad list. Den slutna bänkinredningen byggdes 1747 för kapellet. Renoveringar har utförts 1907-08 då den fasta inredningen ommålades i vitt med förgylld dekorering och läktaren byggdes om, samt 1924-25 då bl.a. bänkinredningen, ombyggdes och den övriga fasta inredningen åter ommålades. Altartavlan är målad 1839 av P Berggren. På ena kormuren hänger ett medeltida triumfkrucifix. Ytterligare äldre träskulpturer härrör från kapellet.

Anna-Karin Ericson 1996-06-27; reviderat av Boel Almqvist 1999-05-19.

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Historiska uppgifter 1836-02-27, KMT's godkännande
Dominerande stilepok, exteriör Nyklassicism
Dominerande stilepok, interiör Nyklassicism
Uppförande, hela kyrkan Arkitekt: F BLOM 1836 - 1838
Byggmästare: C R PALMÉR 1836 - 1838
Period/år 1836 - 1838
Uppförande, långhus Arkitekt: F BLOM 1836 - 1838
Byggmästare: C R PALMÉR 1836 - 1838
Period/år 1836 - 1838
Uppförande, kor Arkitekt: F BLOM 1836 - 1838
Byggmästare: C R PALMÉR 1836 - 1838
Period/år 1836 - 1838
Uppförande, sakristia Byggmästare: C R PALMÉR 1836 - 1838
Period/år 1836 - 1838
Uppförande, torn Arkitekt: F BLOM 1836 - 1838
Period/år 1836 - 1838
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: G PETTERSSON 1907 - 1908
Arkitekt: Ä NORÉEN 1924 - 1925
Period/år 1924 - 1925
Period/år 1907 - 1908
Period/år 1979 - 1980
Period/år 1948
Renovering/åtgärd, tornkrön Period/år 1892

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Fullbrett korparti
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Torntyp Västtorn
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Öster
Väderstreck, torn Väster
Sockel, hela kyrkan Gjuten betong
Sockelbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk
Murverk, natursten
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Fasadkulör Vit
Yttertak form, långhus Sadeltak
Yttertak form, sakristia Valmat sadeltak
Yttertak form, torn Huv med lanternin
Spira
Taktäckning Kopparplåt
Yttertak, kulör Ej färgad
Golvmaterial, långhus Natursten
Trä
Golvmaterial, kor Natursten
Golvmaterial, sakristia Trä
Golvmaterial, vapenhus Tegel
Golvmaterial, torn Natursten
Tegel
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Tunnvalv
Innertak form, kor Tunnvalv
Innertak form, sakristia Plant tak
Innertak form, torn Plant tak
Innertak mtrl, hela kyrkan Trä
Innertak ytskikt, långhus Puts/putsad
Innertak ytskikt, kor Puts/putsad
Innertak ytskikt, sakristia Puts/putsad
Dekorationer ext, långhus Portalskulptur

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altare: 1836 - 1837
Altaruppsats: P BERGGREN 1839
Bänkinredning: 1747 - 1924
Dopfunt: L LARSSON 1955 - 1957
Dopfunt: I ANDERSSON 1955 - 1957
Predikstol: J A HOVERMAN 1836

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Församlingsbyggnad
Förråd, ekonomibyggnad
Inhägnader Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Rosell, Ingrid: Breds kyrka. Upplands kyrkor 156. 1986. SvK, vol. 130. 1969.

Litteratur Publicerad i SvK (Volym & År) 130 - 1969

 

(Källa 12)


Dokument ändrat 2011-03-16