Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

Socknar Stockholms län

Socknar Norrtälje kommun

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Kyrka Edsbro

 

Edsbro kyrka

Flygfoto över Edsbro kyrka

 

Creative Commons License 

Bildkälla: Stockholms läns museum

Fotograf:  Ahrenbergsflyg, 1975 

Creative Commons license 2.5

 

 

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka, Kyrkan från väster, Foto Nordström, Alf, 1966, Stockholms läns museum.


 

EDSBRO KYRKA

 

Raä-nr:

0014-K-0001-01-0000

Upprättat av :

B,Almqvist

Datum:

1999-02-04

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Stockholm

Kommun : 

Norrtälje

Socken : 

Edsbro

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Närdingshundra och Lyhundra

Pastorat

Söderby-Karl

Församling :

Edsbro

Ort:

Edsbro

Ek.karta :

11J8A

Koordinater:

X= 6644750 Y = 1650460

 

 

Mer information

 

»» 

Information om Edsbro kyrka, från Sveriges bebyggelse 1951

 

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Edsbro ligger i det inre av Roslagen 15 km norr om Rimbo. Kyrkan står på en höjd. Murarna är av gråsten, utvändigt oputsad. Tegel har använts i gavlarnas rösten med vitkalkade blinderingar. De äldsta partierna utgörs av långhuset från 1200-talet. På 1300-talet uppfördes sakristian. Följande sekel revs östra korgaveln och kyrkan förlängdes med det nuvarande, rakavslutade koret, som är något lägre än långhuset. I hela kyrkorummet och i det nybyggda vapenhuset i söder slogs kryssvalv. Huvudingången för genom vapenhuset. Kyrkans branta sadeltaket är klätt med plåt och har breda vindskivor. År 1625 dekorerades väggar och valv med kalkmålningar. Här kan man läsa texter ur 1618 års bibel. En del inventarier som t ex predikstolen tillkom. Under 1700-talet fick kyrkan ny fast inredning med bl.a. slutna bänkar. Fönsteröppningarna i sydmuren utvidgades. Nordmuren är ännu fönsterlös. En renovering 1904 medförde bl.a. att kalkmålningarna togs fram och renoverades hårt. Östra korfönstrets glasmålning insattes. På kyrkogården står en ovanlig stiglucka från 1400-talet Med en s.k. predikoglugg där kringvandrande predikarebröder kunde tala till folket. Anna-Karin Ericson 1996-07-08; reviderat av Boel Almqvist 1999-02-04.

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1200 - 1499
Uppförande, långhus Period/år 1200 - 1299
Uppförande, kor Period/år 1400 - 1499
Uppförande, sakristia Period/år 1300 - 1399
Uppförande, vapenhus Period/år 1400 - 1499
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: B ALMQUIST 1904
Period/år 1904
Period/år 1974
Period/år 1753
Period/år 1951 - 1952

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Fullbrett korparti
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Norr
Väderstreck, vapenhus Söder
Sockelbeklädnad, hela kyrkan Saknas
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk
Murverk, natursten
Murverk, tegel
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Saknas
Fasadkulör Ej färgad
Yttertak form, hela kyrkan Sadeltak
Taktäckning Plåt
Yttertak, kulör Svart
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Kryssvalv
Stjärnvalv
Innertak form, kor Stjärnvalv
Innertak form, sakristia Tunnvalv
Innertak form, vapenhus Kryssvalv
Innertak mtrl, hela kyrkan Tegel
Innertak ytskikt, hela kyrkan Puts/putsad
Dekorationer ext, kor Blinderingar
Dekorationer ext, vapenhus Blinderingar
Dekorationer int, långhus Kalkmålning
Dekorationer int, kor Glasmålning
Kalkmålning

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altarring: DAHLSTRÖM 1768
Altaruppsats: 1500 - 1769
Bänkinredning: 1904
Dopfunt: 1200 - 1299
Predikstol: O PERSSON 1600 - 1699

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Cuppa till dopfunt, sandsten; fot av kalksten. Senast 1200 talets mitt. Altare med relikgömma, medeltid; ursprungliga altarskivan förkommen Altaruppsats, nederdelen 1500-tal, utgörs av en relief ; okänd härkomst, trol. utländsk. Nuv. altaruppsatsens övre delar trol. 1760-tal. Altartavla i rokoko. Predikstol, 1600-talets senare hälft; norrländsk bondbarock. Ljudtaket 1760-tal, utfört av snickare Nils Dahlström i Norrtälje.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Bårhus 1900 - 1995
Skola 1800 - 1899
Klockstapel, klocktorn 1600 - 1699
Stiglucka 1400 - 1499
Inhägnader Häck
Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Boëthius, Ulf: Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. 1980. Kilström, Bengt Ingmar: Edsbro kyrka. Upplands kyrkor 181. 1980. SvK, vol. 70. 1953.
Litteratur Publicerad i SvK (Volym & År) 70 - 1953
Reviderat av C HEDENBLAD 1997-03-13

 

(Källa 12)


 

Edsbro kyrka
Namnet har snarare med ås än med ed att göra. Det skrevs en gång Aesabro och syftade på den backe där kyrkan ligger. Sedan tidig järnålder fanns här ett stort gravfält med resta stenar. Man kunde räkna till 44 stycken 1635, "den störste 2 Karlshögd. Förutan månge som liggia omkull", men nu finns bara ett fåtal kvar. Kyrkvallen omtalas som tingsplats under medeltiden. Kanhända ska man sätta in stigluckan i detta sammanhang, eller rättare den ljudglugg här finns som gjorde att stigluckan kunde användas till "predikstol" för en större menighet. Kyrkan började byggas under förra delen av 1200-talet. Nästa sekel tillkom sakristian. På 1400-talet ersatte man kyrkans trätak med valv, byggde vapenhus samt nytt kor i stället för det gamla. Den annorlunda murningstek niken syns tydligt: i koret stora stenar omväxlande med små, i 1200-talets långhus mer likstora stenar i jämna skift. 1625 fick kyrkan sin rika målningsskrud. Den kalkades över på 1700-talet, då man också tog upp större fönster. Märkligt nog lämnades nordväggen orörd — Edsbro kyrka hör till de mycket få som här står kvar i medeltida skick. Målningarna togs åter fram 1904, men "förbättrades" hårt vid renoveringen.

 

Källa: Vägvisare till kulturen i Stockholms län, 1977, Alf Nordström


 

 

Edsbro kyrka interiör

Creative Commons License 

Bildkälla: Stockholms läns museum

Fotograf:  Ek, Mattias, 2004

Creative Commons license 2.5

 

Edsbro kyrka
Nuvarande långhus uppfördes under 1200-talet. Det innehöll då även koret som först mot slutet av 1400-talet flyttades ut mot öster. Kyrkan är uppförd i gråsten där stenarna har lagts i närmast raka skift, kortillbyggnaden är däremot av tegel. Sakristian är byggd under 1300-talet. Invändigt är kyrkan utsmyckad med målningar tillkomna 1625 som en gåva av familjen Lilliesparre på Kragsta. Dopfunten är från medeltiden.

Källa: Stockholms läns museum


Dokument ändrat 2011-03-19