Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

Socknar Uppsala län

Socknar Uppsala kommun

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Kyrka Faringe

 


 

Flygfoto Faringe kyrka

Flygfoto över Faringe kyrka, Fotograf Flygtrafik AB, 1936, Upplandsmuseet

 

 

Faringe kyrka

Foto Hans Sandersen 2010


 

FARINGE KYRKA

 

Raä-nr:

0221-K-0001-01-0000

Upprättat av :

B Almqvist

Datum:

1999-03-16

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Uppsala   

Kommun : 

Uppsala

Socken : 

Faringe

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Näringhundra och Lyhundra

Pastorat

Almunge

Församling :

Faringe

Ort:

Faringeby

Ek.karta :

12I0G

Koordinater:

X= 6653730  Y = 1632020

 

 

Mer information

 

»» 

Information om Faringe kyrka, från Sveriges bebyggelse 1951

   
»»  Hitta hit!  (Google Maps)  

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Den lilla kyrkan i Faringe är belägen på en stigning i terrängen vid en biväg mellan Uppsala och Hallstavik. Murarna är av natursten, putsade både utvändigt och invändigt. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakavslutat kor i öster, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhus och vapenhus har sadeltak medan sakristians tak är avvalmat. Takmaterialet är plåt. Ännu brukas den ursprungliga portalen i vapenhusets sydgavel. Fönsteröppningar från kyrkans tillkomsttid är bevarade i både öst- och västgaveln.

 

Kyrkorummet uppfördes troligen omkring 1500. Vapenhuset tillfogades något senare. 1755 uppfördes en ny sakristia på grunden av den gamla, som kan ha byggts till en äldre kyrka av trä på samma plats som stenkyrkan. Valven slogs samtidigt med kyrkans uppförande. Idag återstår endast fragment av de kalkmålningar, som utfördes 1515 av Lars målare, borgare i Uppsala. Spåren efter motiven är bäst synliga i vapenhuset. 1929 monterades åter läktarbarriären från 1600-talets mitt, sedan den påträffats i klockstapeln. Samtidigt gjordes vissa förändringar av den slutna bänkinredningen från 1714.

 

Anna-Karin Ericson sommaren 1996; reviderat av Boel Almqvist 1999-03-16.

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1449 - 1755
Uppförande, långhus Period/år 1449 - 1549
Uppförande, kor Period/år 1449 - 1549
Uppförande, sakristia Period/år 1755
Uppförande, vapenhus Period/år 1449 - 1549
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: D MELIN 1929
Period/år 1991
Period/år 1967
Period/år 1929

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Fullbrett korparti
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Norr
Väderstreck, vapenhus Söder
Sockelbeklädnad, hela kyrkan Saknas
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk, natursten
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Yttertak form, långhus Sadeltak
Yttertak form, sakristia 'almat sadeltak
Yttertak form, vapenhus Sadeltak
Taktäckning Plåt
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Kryssvalv
Stjärnvalv
Innertak form, sakristia Plant tak
Innertak form, vapenhus Kryssvalv
Innertak mtrl, hela kyrkan Tegel
Innertak ytskikt, hela kyrkan Puts/putsad
Dekorationer int, långhus Kalkmålning
Dekorationer int, vapenhus Kalkmålning

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altare: C MONTELIUS 1802
Altarring: C MONTELIUS 1802
Altartavla: SVEDMAN' 1801
Bänkinredning: P CLASSON 1714 - 1929
Dopfunt: 1200 - 1299
Läktare: 1600 - 1929
Predikstol: G ROSENBERG 1739

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Dopfunt med uttömningshål, sandsten. Senast 1200-talets mitt. Kvinnligt helgon, 1300-tal. Triumfkrucifix, 1400-talets förra hälft. S:t Eskil, ev o 1500. Madonna med barnet, samtida som ovanst. "Helig prinsessa", 1400-talets slut. 7 mindre helgonbilder från altarskåp, 1470-tal: S:t Erik, S:t Eskil, S:t Botvid, S:ta Katarina, S:t Lars, S:ta Anna och S:ta Dorothea. Predikstol 1739, Gottlob Rosenberg, Stockholm. Altartavla, leverad 1801, Carl Wilhelm Svedman, Stockholm. Altarring 1802, utförd av en snickare i Uppsala.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Bårhus
Förråd, ekonomibyggnad
Klockstapel, klocktorn 1668
Inhägnader Häck
Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Bonnier, Ann Catherine: Kyrkorna berättar. Upplands Kyrkor 1250-1350. 1987. SvK, vol. 69. 1953. Wilcke-Lindqvist, Ingegerd: Faringe kyrka. Upplands kyrkor 23. 1992. Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. Utg. av Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsmuseet och Uppsala stift. 1997.

 

Litteratur Publicerad i SvK (Volym & År) 69 - 1953

 

(Källa 12)


Dokument ändrat 2012-01-04