Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

Socknar Stockholms län

Socknar Norrtälje kommun

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Häverö kyrka

 

Häverö - Häverö kyrka Foto Ahrenbergsflyg 1950 Stockholms läns museum

Häverö kyrka Foto Ahrenbergsflyg 1950 Stockholms läns museum

 

 

Häverö kyrka

Häverö kyrka. Foto Ahrenbergsflyg, 1945, Stockholms läns museum.

 

HÄVERÖ KYRKA

 

Raä-nr:

0036-K-0001-01-0000

Upprättat av :

A.Hållen

Datum:

1996-10-02

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Stockholm

Kommun : 

Norrtälje

Socken : 

Häverö

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Närdingshundra och Lyhundra

Pastorat

Häverö

Församling :

Häverö

Ort:

Häverö

Ek.karta :

12J2C

Koordinater:

X= 6661520 Y = 1660200

 

 

Mer information

 

»» 

Information om Häverö kyrka, från Sveriges bebyggelse 1951

 

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Häverö kyrka är medeltida och uppförd i en stenig trakt, rik på berg. Klockstapeln har en ålderdomlig konstruktion och är byggnads- tekniskt sett mycket intressant. Det är en salkyrka med rektangulär plan, tre travéer, samt vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhusets nord- västra hörn är genomskuret av en rundbågeformad gång. Långhus och sakristia kan dateras till tiden omkring 1300. Vapen- huset uppfördes samtidigt eller något senare, dock före 1400-talets senare hälft då kyrkans valv slogs. Kalkmålningarna är fån 1400- talets slut och 1500-talets början. 1751 utvidgades fönstren, på 1850-talet överkalkades målningar i långhuset. 1905 restaurerades kyrkan efter arkitekt G. Améens ritningar: ny läktare uppfördes, nya bänkar, framtagande av målningar. Av hög kvalitet är kyrkans altarskåp, ett Antwerpenarbete från 1500-talets början. 1996-10-02 A. Hållén

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
Dominerande stilepok, interiör Medeltid
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1250 - 1905
Uppförande, långhus Period/år 1250 - 1349
Uppförande, sakristia Period/år 1250 - 1349
Uppförande, vapenhus Period/år 1250 - 1449
Uppförande, övrigt Arkitekt: G AMÉEN 1905
VÄRMEKAMMARE 1905
Renovering/åtgärd Arkitekt: G AMÉEN 1905
Period/år 1751
Period/år 1905
Renovering/åtgärd, interiör Period/år 1850
Period/år 1450 - 1524

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Fullbrett korparti
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, sakristia Norr
Väderstreck, vapenhus Söder
Stomme/yttervägg, långhus Murverk, natursten
Stomme/yttervägg, kor Murverk, natursten
Stomme/yttervägg, sakristia Murverk, natursten
Stomme/yttervägg, vapenhus Murverk, natursten
Innertak form, långhus Kryssvalv
Innertak form, kor Stjärnvalv
Innertak form, sakristia Tunnvalv
Innertak form, vapenhus Kryssvalv

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altarskåp: ANTWERPENARBETE 1500 - 1549
Dopfunt: 1250 - 1299
Predikstol: E HOLLNER 1698

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kyrkan äger tre polykroma träskulpturer från 1400-talet, Smärtomannen, Den heliga Birgitta och Den heliga Gertrud. Två ljusstavar av furu, avsedda för medeltida processioner, förvaras i Statens historiska museum.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Bårhus 1950 - 1959
Förråd, ekonomibyggnad
Gravkapell 1930 - 1939
Skola: NU FÖRSAMLINGSBYGGNAD
Klockstapel, klocktorn 1400 - 1499
Inhägnader Häck
Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Litteratur Publicerad i SvK (Volym & År) 75 - 1956
Publicerad i SvK (Volym & År) 8 - 1918

 

(Källa 12)


 

HÄVERÖ KYRKA

Att kyrkbygden är gammal framgår av alla bygravfält kring kyrkan. Ett stycke åt N ligger Buska, av ålder kallad Hofgården. Namnet för det fornnordiska hovet, helgedomen, i tankarna och omöjligt är inte att här redan under förhistorisk tid funnits en kultplats som sedan kristnats då missionärerna kom. Häverö kyrka byggdes kring sekelskiftet 1300. Sakristian är något årtionde äldre, vapenhuset från 1400-talet. Vid senaste restaurering 1972 fann man under korgolvet altare och syllar till en äldre träkyrka, ca 7 x 7 m i sida. Sakristian visade sig ha byggts intill denna kyrka, som sedan användes som "byggnadsställning" då den nuvarande murades upp. Valven kom till på 1470-talet, då kyrkan också fick sin rika målningsskrud med motiv hämtade från Biblia pauperum, "Fattigbibeln". Dekoren kalkades slutgiltigt över på 1800-talet men togs åter fram vid en restaurering 1905 och blev då ganska hårdhänt "förbättrad". Den blå jugendinredningen härrör från samma tid. Altarskåpet är ett förnämligt Antwerpenarbete från ca 1500. — Unik är genombrytningen av NV kyrkomuren, troligen betingad av terrängen för att processioner lättare skulle komma fram. Märklig är också klockstapeln ett stycke därifrån, en av landets äldsta. Den är, sannolikt under tidigt 1500-tal, byggd som en öppen klockbock i teknik av klart medeltida ursprung.

 

Källa: Vägvisare till kulturen i Stockholms län, 1977, Alf Nordström


 

Dokument ändrat 2011-03-28