Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Hacksta Enköpings-Näs

 


 

Hacksta säteri Enköping

Foto Peter Rosencrantz 2009

 


Socken:  Enköpings-Näs
Kommun:  Enköping
Län:  Uppsala
Koordinater:
RT 90
2.5 gon V 
X, 6604343
Y, 1570313
Anlagd: 
Anläggare:
Allmänt: 

 

Hacksta, ö., nära Svingarnsfjärden, 2 mantal frälse säteri, med Säfsta, 4 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Meck och Sack på 1600-talet, den sednare ännu 1701, Wulfvenstjerna o. 1740, Silfverhjelm o. 1820, Printzensköld 1847, egdes 1849, jemte 2 3/4 m., af Nauckhoff.

 

Källa: Tham, Wilhelm, Beskrifning öfver Uppsala län, 1850


 

Hacksta i Upsala län, Äsunda hd. Herregård i Näs sn nära Svinngarnsviken af Mälaren, omfattande H. 2 mtl, Säfsta 4, Refvelsta ½, Väppeby 1 och Ärsta ¼, tills 7 ¾ mtl, tax. 149,200 kr., qvarn 500 kr. Tillhör samma fideikommiss som Säfsta (se det).

 

Källa: Rosenberg - Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige 1882-1883


 

Hacksta gård

Postadr.: Enköping. Tel. 26 Enköpings-Näs.

Areal: Total 608 har, därav 290 åker, 28 äng, 282 skog, 8 trädg. o. park. Tax.-v. 234.060.

Av fideikommissets utgår-dar återstå efter försäljning 5 st. hemman i Svinnegarn m. fl. socknar i Uppsala län.

Jordart: Hård lera. Skogsbest.: Överv. barrsk. Man. uppf. 1664, påbyggd på 1830-talet. Ekonomi­byggn. omb. 1916-1935. 14 hästar, 4 unghästar, 55 kor, 35 ungdj., 3 svin, 200 höns. Arealen dels. täck-dikad. Egend. är fideikommiss sedan 1758, på både mani. o. kvinnl. linjen. I nuv. släkts ägo korn gården 1895 genom äg:s fader.

Äg.: Per Fredrik Adolf Nauckhoff f. 16/9 1866. Son till C. F. A. Nauckhoff o. h. h. Sofia f. Loven. Gift 5/6 1897 med Karin f. Segerdahl.

Äg.: F. d. jägmästare i Kalmag revir.

Arr.: Agronom Axel Nilsson f. 24/7 1897. Gift 23 med Eva f. Andersson. Barn: Anders f. 25, Mar­gareta f. 26, Lars-Erik f. 36.

Arr.: Ordf. i komm.-stämman o. komur.-nämnd., gens.-nämnd,, överförmyndare. Genomgått Ultuna lantbruksinstitut, studerat vid Stockholms Högskola.

 

Källa: Svenska Gods och Gårdar, X, Uppsala län, 1938


 

hacksta gård, enköpings-näs

Hacksta gård, Enköpings-Näs socken, Foto Flygtrafik AB, Upplandsmuseet 1936

 

Hacksta säteri.

Postadr.: Enköping. Tel. 24026. Areal: Total 608 ha, därav 285 åker, 270 skog, 30 kultiv. betesmark, 14 tomt o. trädg., resten impediment. Tax.-v. 308.900, därav jord 264.900, skog 44.000. Jordart: Mullhaltig lättlera på mellanlera. Arealen täckdikad. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. av trä, uppf. 1664 av C. F. Sack. Moderniserad 1942. 1 vän. o. vindsvån., 1 läg., 15 rum, 1 kök, 2 badrum, källarvån. uppf. av sten. Bekväml.: Fullst. modernt. Ekonomibyggn.: Ladug. uppf. av sten, loge uppf. av trä. 13 hästar, 1 unghäst, 2 tjurar, 65 kor o. 40 ungdjur (SRB-ras, reakt.-fria). Gården ligger 13 km. från jvst. o. 2 km. från busshpl. Båtbrygga på ägorna. Hacksta omtalas första gången i mitten av 1400- talet, Det ägdes i början av 1500-talet av släkten Gyllenhorn o. har sedan gått i arv inom släkterna Meck, Sack o. Bielke. Godset såldes första gången 1730 till kammarrådet Jonas Wulfwenstierna, som 1758 gjorde det till fideikommiss. Sedan ärvdes Hacksta inom släkterna Adlermarck, Silfverhjelm, Printzensköld o. Nauckhoff. 1941 såldes det för andra gången, då det förvärvades av nuv. äg. Äg.: Agronom Axel K. Hakelius f. 1897 i Bankekinds förs., Östergötlands län, son till nämndeman Konrad Nilsson o. Elin f. Jonsson, gift med Eva Margareta f. Andersson 1899 i överselö förs., Södermanlands län, dotter till Karl Robert Andersson o. Johanna Lovisa f. Lindqvist, barn: Anders f. 1925, Margareta f. 1926, Lars-Erik f. 1936, Olof f. 1938. Äg.: Ordf. i komm.-stämman o. komm.-nämnd., kyrkvärd, ordf. i Jordbruksinstitutet, Mjölkcentralen o. Centralföreningen i Enköping, v. ordf. i Svenska Mejeriernas Riksfören., led. av styr. för Sveriges Lantbruksförbund. Avlade studentexamen i Linköping 1915. Genomgick Ultuna Lantbruksinstitut 1918-1920.

 

Källa: Sveriges Bebyggelse, Uppsala län del V, 1947


Dokument ändrat 2012-02-05