Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

 

Uppland - Kartor

 

Collage Kartor Uppland

 


 

 

Kartor på webbplatsen


Här presenteras Upplandia kartor och information om kartor som kan vara till nytta för den som släktforskar i Uppland och andra som är intresserade av kartor i största allmänhet.

 

Mer information

 

»» 

Länkar Uppland och Kartor  

 

 


 

sv_kartor

Upplandias lästips

 

Sveriges kartor
Från historiska kartor med stort kulturvärde till dagens kartläggning med avancerad teknik. En unik ortnamnskarta i skala 1:700.000 med 10.000 namn ger en översiktlig bild av vårt land.

 

Temaredaktörer: Ulf Sporrong; Hans-Fredrik Wennström

Förlag: SNA

År: 1990

 

Länk: Sveriges Nationalatlas

 

 


 

Några kartor finns på webbplatsen, se nedan:

 

 

Interna länkar

punkt

Häradskartor Uppland med översikt härader och socknar

punkt Hondius-Janssonius: Ducatus Uplandia, 1642 

 

 

 

Övriga kartor

punkt

Kartor Uppsala stad

punkt

punkt 

Res-karta öfver Sverige, Uppland 1830 

 

 

 


 

Kartor med länkningar

 

Historiska kartor på Lantmäteriet är en fantastisk tillgång. Kartsamlingen är unik i världen och omfattar mer än en miljon historiska kartor.

 

Du kan ladda ner kartor direkt från Lantmäteriet.

 

 

Interna länkar

Läs mer:

punkt

Om Historiska kartor

punkt

Om Ekonomiska kartan

punkt

Om Generalstabskartan

punkt

Om Häradsekonomiska kartan

 

 

  Externa länkar 
  Historiska kartor på Lantmäteriet  

 


Dokument ändrat 2011-02-10