Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

 

Notiser Möja

 


 

MÖJA socken inom Värmdö skeppslag består av ett flertal öar i Stockholms yttre skärgård, Stora och Lilla Möja, Storö, Lökaön, Bockö, Hemö m. fl. samt dessutom en del öar i havsbandet, såsom Rödkubbe, Stora och Lilla Nassa, Gillöga och Björkskärs skärgår­dar. Inom socknen finnas ej några större jordegen­domar, ej heller någon industri. Flertalet av sock­nens invånare ha sin utkomst av fiske och sjöfart, och finnas också här ett flertal fiskelägen. För övrigt kan nämnas att befolkningen på ön har god biinkomst ge­nom den mycket utbredda jordgubbsodlingen. öarna äro mestadels täckta av skog samt ganska klippiga.

 

Några fornminnen av vikt har man ej funnit inom socknen.

 

Areal.: 53,05 kvkm. Enligt 1937 års fastighetstaxering är ägovidden: 243,75 har åker, 118,75 har

slåtteräng, 39,75 har annan betesäng, 2.456 har skogsmark, 1.366,38 har övrig mark.

Jordbruksvärde:644.900 kr.

I jordbruksvärde ing. värde å skogsmark: 54.200 kr.

Skogsvärde: 191.700 kr.

Invånarantal: 633.

 

Möja är annex till Värmdö.

Kyrkan är uppförd av trä och har brutet tak. Den är synnerligen enkel i sitt utseende. Ombyggnads-och restaureringsarbeten ha företagits dels år 1885, dels år 1924.

Kyrkoherde: Stenberg, Hjalmar Axel. Komminister: Persson, Hans Adolf.

 

Källa: Svenska Gods och Gårdar, XI, Stockholms län, 1938


Dokument ändrat 2011-11-05