Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

 

Kyrka Yttergran

 


 

Yttergrans kyrka

Yttergrans kyrka

Bildkälla: Kulturmiljöbild från Riksantikvarieämbetet

Fotograf: Jan Norrman, 1995-08-21

http://www.raa.se/kmb

 

Yttergrans kyrka

Yttergrans kyrka, foto Hans Sandersen 2011

 


 

YTTERGRANS KYRKA

 

Raä-nr:

0296-K-0001-01-0000

Upprättat av :

N.Olsson

Datum:

1996-10-24

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Uppsala

Kommun : 

Håbo

Socken : 

Yttergran

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Sigtuna

Pastorat

Övergran

Församling :

Yttergran

Ort:

Yttergran

Ek.karta :

11H2J

Koordinater:

X= 6610270 Y = 1596030

 

 

Mer information

 

»» 

Information om Yttergrans kyrka, från Sveriges bebyggelse 1947

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Yttergrans kyrka, som är stiftets minsta medeltidskyrka, ligger på en ås väster om Ullevifjärdarna. Nordost om kyrkan står en delvis brädfodrad klockstapel, uppförd 1763-66. Omkring 100 meter nordväst om kyrkogården ligger ett begravningskapell, uppfört 1954 efter ritningar av arkitekten Bengt Romare. Den vitputsade kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och består av rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, vapenhus i söder och torn i väster. Sakristian är belägen i öster, och har samma bredd som koret. Långhus och vapenhus har sadeltak, koret och sakristian täcks av ett gemensammt, valmat sadeltak. Tornet kröns av en karnissvängd huv, som i likhet med övriga tak är spåntäckt. Kyrkorummet nås via vapenhuset.

 

Av den lilla romanska gårdskyrkan med smalare kor och absid - uppförd i slutet av 1100-talet eller omkring 1200 - återstår det nuvarande långhuset och koret. Västtornet tillkom troligen i början av 1200-talet. Omkring 1300 vidgades triumfbågen samt arkadbågen mellan långhuset och tornkammaren. På 1480-talet slogs tegelvalv i kor och långhus, vapenhuset uppfördes och absiden avskildes från koret och användes som sakristia. Vidare förhöjdes tornet och försågs med en gotisk spira.

 

Kyrkans exteriör präglas till stor del av byggnadsverksamheten under 1700-talet. 1723 härjades kyrkan av en förödande eldsvåda, och reparationsarbeten påbörjades omgående. Det dröjde dock till början av 1740-talet innan kyrkan var återställd, och tornet kunde krönas med en provisorisk huv. 1745-46 revs absiden och den nuvarande sakristian byggdes. Vid en genomgripande restaurering och moderninsering 1773-75 tillkom den nuvarande tornhuven, fönstren förstorades och kyrkan putsades utvändigt. Invändigt vitlimmades kyrkan och försågs med ny inredning. Interiören präglas främst av Albertus Pictors kalkmålningar från sent 1400-tal, som togs fram vid en restaurering 1927 under ledning av arkitekten Sven Brandels, samt av 1700-talsinredningen, där bl.a. en altarpredikstol ingår.

Nils Olsson 1996-10-24.

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, interiör Medeltid
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1175 - 1774
Uppförande, långhus Period/år 1175 - 1199
Uppförande, kor Period/år 1175 - 1199
Uppförande, sakristia Period/år 1745 - 1746
Uppförande, vapenhus Period/år 1480 - 1489
Uppförande, torn Period/år 1200 - 1224
Ombyggnad, torn Byggmästare: A HÖGMAN 1773 - 1774
Period/år 1773 - 1774
Period/år 1480 - 1489
Renovering/åtgärd, exteriör Byggmästare: A HÖGMAN 1773 - 1774
Period/år 1723 - 1746
Period/år 1480 - 1489
Period/år 1773 - 1774
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: S BRANDEL 1927
Byggmästare: A HÖGMAN 1773 - 1774
Period/år 1723 - 1746
Period/år 1275 - 1324
Period/år 1480 - 1489
Period/år 1773 - 1774
Period/år 1927
Renovering/åtgärd, tornkrön Byggmästare: A HÖGMAN 1773 - 1774
Byggmästare: STENIUS 1740 - 1749
Period/år 1740 - 1749
Period/år 1480 - 1489
Period/år 1773 - 1774

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Smalare kor
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Torntyp Västtorn
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Öster
Väderstreck, torn Väster
Väderstreck, vapenhus Söder
Sockel, hela kyrkan Saknas
Stomme/yttervägg, långhus Murverk, natursten
Stomme/yttervägg, kor Murverk, natursten
Stomme/yttervägg, sakristia Murverk, natursten
Stomme/yttervägg, vapenhus Murverk, natursten
Murverk, tegel
Stomme/yttervägg, torn Murverk, natursten
Murverk, tegel
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Fasadkulör Vit
Yttertak form, långhus Sadeltak
Yttertak form, kor Valmat sadeltak
Yttertak form, vapenhus Sadeltak
Yttertak form, torn Huv
Taktäckning Spån
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Stjärnvalv
Innertak form, kor Kryssvalv
Innertak form, sakristia Plant tak
Innertak form, vapenhus Kryssvalv
Innertak mtrl, långhus Tegel
Innertak mtrl, kor Tegel
Innertak mtrl, sakristia Trä
Innertak mtrl, vapenhus Tegel
Innertak ytskikt, långhus Puts/putsad
Innertak ytskikt, kor Puts/putsad
Innertak ytskikt, vapenhus Puts/putsad
Dekorationer int, långhus Kalkmålning
Dekorationer int, kor Kalkmålning
Dekorationer int, sakristia Målning på trä
Dekorationer int, vapenhus Kalkmålning

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altartavla: 1777
Dopfunt: 1175 - 1899
Predikstol: O SÖDERDAHL 1777
Predikstol: WESTMAN 1777
ALTARPREDIKSTOL

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Altartavlan, med Kristus på korset, ingår i altarpredikstolen från 1777, som utfördes av bildhuggaren Westman och snickaren Olof Söderdahl från Stockholm. En del målning och förgyllning utfördes av donatorn Olof J. Bruno. Dopfunten är troligen från sent 1100-tal eller omkring 1200. Av funten, som är huggen i gotländsk kalksten, återstår endast fot och skaft. Cuppan av trä ev. tillkommen under 1700- eller 1800-talet.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Förråd, ekonomibyggnad
Gravkapell
Skola: NU FÖRSAMLINGSBYGGNAD
Klockstapel, klocktorn
Inhägnader Häck
Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

TUULSE, A: YTTERGRANS KYRKA. UPPLANDS KYRKOR 50.

Litteratur Publicerad i SvK (Volym & År) 98 - 1963

 

(Källa 12)


 

yttergran_kyrka_01

Fotot som används för att illustrera kyrkan är hämtade från Wikipedia, public domain
Fotograf: Zejo 2008

 


 

Yttergrans Kyrka

Vykort Yttergrans Kyrka

 


 

Yttergrans kyrka Interiör

Vykort Yttergrans kyrka Interiör

 


Dokument ändrat 2012-02-27